ชั้นวางของ 3 ชั้น พร้อมล้อ รุ่นลูเพล สูง 89 ซม. - สีขาว/ธรรมชาติ