นาฬิกาติดผนัง รุ่นคาเรอนี่ ขนาด 12 นิ้ว - สีธรรมชาติ/ครีม