เก้าอี้บันได 2 ชั้นแบบพับได้ รุ่นแอมเบอร์ - สีธรรมชาติ