ชั้นรองเท้า 2 ชั้นพร้อมที่นั่ง รุ่นปีเตอร์ - สีธรรมชาติ/เทา