ถังขยะ + ที่เขี่ยบุหรี่ ขนาด 17 ลิตร - สีดำ / สีเงิน