กล่องอาหาร รุ่นดับเบิ้ลล็อค 9512 ขนาด 4200 มล. - สีน้ำเงิน