ชุดกล่องถนอมอาหาร รุ่นโบล็อค 8 ชิ้น / ชุด - ใสโปร่ง