เก้าอี้สำนักงาน-ต้อนรับ / พีวีซี รุ่นคอนเกรซ - สีดำ