อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จัดงานฉลองเปิดแฟรนไชส์สาขาแรกที่เวียดนาม