Indexlivingmall logo
 • สมัครสมาชิก
  • TAKAYAMA

   falsh deal
   เก้าอี้ 2 ที่นั่ง B รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

   เก้าอี้ 2 ที่นั่ง B รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

   6,990.-

   เก้าอี้ 2 ที่นั่ง A รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

   เก้าอี้ 2 ที่นั่ง A รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

   8,990.-

   ตู้เสื้อผ้า 2 บานทึบ รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

   ตู้เสื้อผ้า 2 บานทึบ รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

   21,990.-

   ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง รุ่นบรูโน่+ทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

   ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง รุ่นบรูโน่+ทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

   33,900.-

   35,660.-

   - 4%

   ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง รุ่นบรูโน่+ทาคายามะ - สีธรรมชาติ

   ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง รุ่นบรูโน่+ทาคายามะ - สีธรรมชาติ

   32,900.-

   34,860.-

   - 5%

   ชุดห้องนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต (3ชิ้น/ชุด) ราคาพิเศษ!

   ชุดห้องนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต (3ชิ้น/ชุด) ราคาพิเศษ!

   25,170.-

   ชุดห้องนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต (3ชิ้น/ชุด) ราคาพิเศษ!

   ชุดห้องนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต (3ชิ้น/ชุด) ราคาพิเศษ!

   23,170.-

   ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต พร้อมตู้เสื้อผ้าไม้จริง รุ่นทาคายามะ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ ทีค ราคาพิเศษ!

   ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต พร้อมตู้เสื้อผ้าไม้จริง รุ่นทาคายามะ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ ทีค ราคาพิเศษ!

   22,980.-

   ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต พร้อมตู้เสื้อผ้าไม้จริง รุ่นทาคายามะ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ ทีค ราคาพิเศษ!

   ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต พร้อมตู้เสื้อผ้าไม้จริง รุ่นทาคายามะ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ ทีค ราคาพิเศษ!

   20,980.-

   ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต พร้อมตู้วางทีวี รุ่นทาคายามะ ขนาด 150 ซม. ราคาพิเศษ!

   ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต พร้อมตู้วางทีวี รุ่นทาคายามะ ขนาด 150 ซม. ราคาพิเศษ!

   23,980.-

   ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต พร้อมตู้วางทีวี รุ่นทาคายามะ ขนาด 150 ซม. ราคาพิเศษ!

   ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต พร้อมตู้วางทีวี รุ่นทาคายามะ ขนาด 150 ซม. ราคาพิเศษ!

   21,980.-

   ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นทาคายามะ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

   ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นทาคายามะ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

   20,580.-

   ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นทาคายามะ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

   ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นทาคายามะ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

   18,580.-

   ตู้เสื้อผ้า รุ่นทาคายามะ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ ทีค
   (Flash) Fur Deal 22-24 Jul 24

   ตู้เสื้อผ้า รุ่นทาคายามะ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ ทีค

   9,890.-

   9,990.-

   - 1%

   อาร์มแชร์ B รุ่นทาคายามะ

   อาร์มแชร์ B รุ่นทาคายามะ

   4,990.-

   อาร์มแชร์ A รุ่นทาคายามะ

   อาร์มแชร์ A รุ่นทาคายามะ

   5,990.-

   โต๊ะกลาง รุ่นทาคายามะ

   โต๊ะกลาง รุ่นทาคายามะ

   เริ่มต้น

   3,493.-

   - 30%

   ตู้วางทีวี รุ่นทาคายามะ

   ตู้วางทีวี รุ่นทาคายามะ

   9,990.-

   10,990.-

   - 9%

   ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นทาคายามะ

   ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นทาคายามะ

   6,998.-

   9,990.-

   - 29%

   ตู้บานเปิด รุ่นทาคายามะ

   ตู้บานเปิด รุ่นทาคายามะ

   5,998.-

   7,990.-

   - 24%

   ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นทาคายามะ

   ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นทาคายามะ

   4,554.-

   7,590.-

   - 40%

   โต๊ะข้างเตียง รุ่นทาคายามะ

   โต๊ะข้างเตียง รุ่นทาคายามะ

   1,862.-

   2,190.-

   - 14%

   เก้าอี้ทานอาหารพนักพิงโค้ง รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

   เก้าอี้ทานอาหารพนักพิงโค้ง รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

   2,990.-

   เก้าอี้ทานอาหารพนักพิงสี่เหลี่ยม รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

   เก้าอี้ทานอาหารพนักพิงสี่เหลี่ยม รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

   3,190.-

   เตียงนอน รุ่นทาคายามะ

   เตียงนอน รุ่นทาคายามะ

   เริ่มต้น

   7,693.-

   - 30%

   โต๊ะทำงาน รุ่นทาคายามะ-ริน ขนาด 150 ซม. - สีไลท์ ทีค

   โต๊ะทำงาน รุ่นทาคายามะ-ริน ขนาด 150 ซม. - สีไลท์ ทีค

   9,990.-