Indexlivingmall logo
 • สมัครสมาชิก
 • TAKAYAMA

  falsh deal
  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นทาคายามะ ขนาด 120 ซม. พร้อมตู้บานเปิด รุ่นทาคายามะ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นทาคายามะ ขนาด 120 ซม. พร้อมตู้บานเปิด รุ่นทาคายามะ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

  15,990.-

  17,980.-

  - 11%

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นทาคายามะ ขนาด 150 ซม. พร้อมตู้บานเปิด รุ่นทาคายามะ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นทาคายามะ ขนาด 150 ซม. พร้อมตู้บานเปิด รุ่นทาคายามะ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

  16,990.-

  18,980.-

  - 10%

  ซื้อเก้าอี้ 2 ที่นั่ง B รุ่นทาคายามะ พร้อมอาร์มแชร์ B รุ่นทาคายามะ ราคาพิเศษ!

  ซื้อเก้าอี้ 2 ที่นั่ง B รุ่นทาคายามะ พร้อมอาร์มแชร์ B รุ่นทาคายามะ ราคาพิเศษ!

  9,990.-

  11,980.-

  - 16%

  ซื้อเก้าอี้ 2 ที่นั่ง A รุ่นทาคายามะ พร้อมอาร์มแชร์ A รุ่นทาคายามะ ราคาพิเศษ!

  ซื้อเก้าอี้ 2 ที่นั่ง A รุ่นทาคายามะ พร้อมอาร์มแชร์ A รุ่นทาคายามะ ราคาพิเศษ!

  12,990.-

  14,980.-

  - 13%

  เก้าอี้ 2 ที่นั่ง B รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

  เก้าอี้ 2 ที่นั่ง B รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

  6,990.-

  เก้าอี้ 2 ที่นั่ง A รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

  เก้าอี้ 2 ที่นั่ง A รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

  8,990.-

  ตู้เสื้อผ้า 2 บานทึบ รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

  ตู้เสื้อผ้า 2 บานทึบ รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

  21,990.-

  ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง รุ่นบรูโน่+ทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

  ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง รุ่นบรูโน่+ทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

  33,900.-

  35,660.-

  - 4%

  ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง รุ่นบรูโน่+ทาคายามะ - สีธรรมชาติ

  ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง รุ่นบรูโน่+ทาคายามะ - สีธรรมชาติ

  32,900.-

  34,860.-

  - 5%

  ชุดห้องนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต (3ชิ้น/ชุด) ราคาพิเศษ!

  ชุดห้องนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต (3ชิ้น/ชุด) ราคาพิเศษ!

  25,170.-

  ชุดห้องนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต (3ชิ้น/ชุด) ราคาพิเศษ!

  ชุดห้องนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต (3ชิ้น/ชุด) ราคาพิเศษ!

  23,170.-

  ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต พร้อมตู้เสื้อผ้าไม้จริง รุ่นทาคายามะ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ ทีค ราคาพิเศษ!

  ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต พร้อมตู้เสื้อผ้าไม้จริง รุ่นทาคายามะ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ ทีค ราคาพิเศษ!

  22,980.-

  ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต พร้อมตู้เสื้อผ้าไม้จริง รุ่นทาคายามะ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ ทีค ราคาพิเศษ!

  ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต พร้อมตู้เสื้อผ้าไม้จริง รุ่นทาคายามะ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ ทีค ราคาพิเศษ!

  20,980.-

  ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต พร้อมตู้วางทีวี รุ่นทาคายามะ ขนาด 150 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต พร้อมตู้วางทีวี รุ่นทาคายามะ ขนาด 150 ซม. ราคาพิเศษ!

  23,980.-

  ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต พร้อมตู้วางทีวี รุ่นทาคายามะ ขนาด 150 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต พร้อมตู้วางทีวี รุ่นทาคายามะ ขนาด 150 ซม. ราคาพิเศษ!

  21,980.-

  ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นทาคายามะ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 6 ฟุต พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นทาคายามะ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

  20,580.-

  ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นทาคายามะ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อเตียงนอน รุ่นทาคายามะ ขนาด 5 ฟุต พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นทาคายามะ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

  18,580.-

  ตู้เสื้อผ้า รุ่นทาคายามะ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ ทีค

  ตู้เสื้อผ้า รุ่นทาคายามะ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ ทีค

  9,990.-

  อาร์มแชร์ B รุ่นทาคายามะ

  อาร์มแชร์ B รุ่นทาคายามะ

  4,990.-

  อาร์มแชร์ A รุ่นทาคายามะ

  อาร์มแชร์ A รุ่นทาคายามะ

  5,990.-

  โต๊ะกลาง รุ่นทาคายามะ

  โต๊ะกลาง รุ่นทาคายามะ

  เริ่มต้น

  3,493.-

  - 30%

  ตู้วางทีวี รุ่นทาคายามะ

  ตู้วางทีวี รุ่นทาคายามะ

  9,990.-

  10,990.-

  - 9%

  ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นทาคายามะ

  ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นทาคายามะ

  8,990.-

  9,990.-

  - 10%

  ตู้บานเปิด รุ่นทาคายามะ

  ตู้บานเปิด รุ่นทาคายามะ

  7,990.-

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นทาคายามะ

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นทาคายามะ

  4,554.-

  7,590.-

  - 40%

  โต๊ะข้างเตียง รุ่นทาคายามะ

  โต๊ะข้างเตียง รุ่นทาคายามะ

  1,862.-

  2,190.-

  - 14%

  เก้าอี้ทานอาหารพนักพิงโค้ง รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

  เก้าอี้ทานอาหารพนักพิงโค้ง รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

  2,990.-

  เก้าอี้ทานอาหารพนักพิงสี่เหลี่ยม รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

  เก้าอี้ทานอาหารพนักพิงสี่เหลี่ยม รุ่นทาคายามะ - สีไลท์ ทีค

  3,190.-

  เตียงนอน รุ่นทาคายามะ

  เตียงนอน รุ่นทาคายามะ

  เริ่มต้น

  7,693.-

  - 30%