INDEX SUPER SALE SOFA

falsh deal
โต๊ะกลาง รุ่นวอร์วิค-เอ ขนาด 90 ซม. - สีวอลนัท

โต๊ะกลาง รุ่นวอร์วิค-เอ ขนาด 90 ซม. - สีวอลนัท

3,290.-

3,990.-

- 17%

โซฟา PVC ปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน - สีน้ำตาล

โซฟา PVC ปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน - สีน้ำตาล

11,990.-

18,990.-

- 36%

โซฟาปรับนอน รุ่นเฮนดริก

โซฟาปรับนอน รุ่นเฮนดริก

6,990.-

8,990.-

- 22%

โซฟาผ้าปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นเจย์เดน - สีเทา

โซฟาผ้าปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นเจย์เดน - สีเทา

12,990.-

18,990.-

- 31%

โซฟาเบด L-shape รุ่นโดมินิค

โซฟาเบด L-shape รุ่นโดมินิค

เริ่มต้น

23,990.-

- 17%

โต๊ะกลาง รุ่นวอร์วิค-บี ขนาด 120 cm.  - สีวอลนัท

โต๊ะกลาง รุ่นวอร์วิค-บี ขนาด 120 cm. - สีวอลนัท

3,990.-

4,990.-

- 20%

โซฟา PVC ปรับระดับ 2 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน - สีน้ำตาล

โซฟา PVC ปรับระดับ 2 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน - สีน้ำตาล

9,990.-

15,990.-

- 37%

โซฟาเบด 3 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค

โซฟาเบด 3 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค

เริ่มต้น

17,990.-

- 18%

โซฟาผ้าปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นเจย์เดน - สีเทา
(Flash) Flash Deal 16-22 May 24

โซฟาผ้าปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นเจย์เดน - สีเทา

6,890.-

7,990.-

- 13%

โซฟาผ้าปรับนอน รุ่นการ์วาส

โซฟาผ้าปรับนอน รุ่นการ์วาส

6,990.-

12,990.-

- 46%

ตู้สูง 2 บาน+ลิ้นชัก รุ่นซานโตรินี ขนาด 80 ซม. - สีขาว

ตู้สูง 2 บาน+ลิ้นชัก รุ่นซานโตรินี ขนาด 80 ซม. - สีขาว

6,990.-

9,990.-

- 30%

โซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน - สีน้ำตาล
(Flash) Flash Deal 16-22 May 24

โซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน - สีน้ำตาล

5,690.-

7,990.-

- 28%

โซฟาเบด 2 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค

โซฟาเบด 2 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค

เริ่มต้น

14,988.-

- 21%

ตู้วางทีวี รุ่นโมสท

ตู้วางทีวี รุ่นโมสท

2,990.-

3,990.-

- 25%

โซฟาหนังปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นมาซาชิ - สีเบจ

โซฟาหนังปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นมาซาชิ - สีเบจ

39,990.-

59,900.-

- 33%

ตู้โชว์กระจก รุ่นกราเทีย ขนาด 52 ซม. - สีดำ

ตู้โชว์กระจก รุ่นกราเทีย ขนาด 52 ซม. - สีดำ

7,990.-

11,990.-

- 33%

โซฟาผ้าปรับระดับ 2 ที่นั่ง รุ่นเจย์เดน - สีเทา
(Flash) Flash Deal 16-22 May 24

โซฟาผ้าปรับระดับ 2 ที่นั่ง รุ่นเจย์เดน - สีเทา

10,990.-

15,990.-

- 31%

โซฟาผ้า L-shape รุ่นสเตทลีย์

โซฟาผ้า L-shape รุ่นสเตทลีย์

23,990.-

35,990.-

- 33%