Indexlivingmall logo
 • สมัครสมาชิก
  • ตู้สำนักงานและชั้นวางเอกสารเพิ่มความเป็นระเบียบให้ห้องทำงาน

   เรียงตาม:

   สินค้า: ตู้สำนักงาน

   ตู้เตี้ย 2 บานเปิด รุ่นแอลบา ขนาด 80 x 40 x 83 ซม.

   ตู้เตี้ย 2 บานเปิด รุ่นแอลบา ขนาด 80 x 40 x 83 ซม.

   4,490.-

   ตู้เตี้ย รุ่นแอลบา ขนาด 80 x 40 x 83 ซม.

   ตู้เตี้ย รุ่นแอลบา ขนาด 80 x 40 x 83 ซม.

   2,990.-

   ตู้เอกสารขนาดกลาง 4 บานเปิด รุ่นแอลบา ขนาด 80 x 40 x 160 ซม.

   ตู้เอกสารขนาดกลาง 4 บานเปิด รุ่นแอลบา ขนาด 80 x 40 x 160 ซม.

   7,590.-

   ตู้เอกสารขนาดกลาง 2 บานเปิด รุ่นแอลบา ขนาด 80 x 40 x 160 ซม.

   ตู้เอกสารขนาดกลาง 2 บานเปิด รุ่นแอลบา ขนาด 80 x 40 x 160 ซม.

   6,790.-

   ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก รุ่นอัลฟ่า - สีขาว

   ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก รุ่นอัลฟ่า - สีขาว

   2,590.-

   ตู้เอกสารล้อเลื่อน 1 ลิ้นชัก รุ่นอัลฟ่า - สีขาว

   ตู้เอกสารล้อเลื่อน 1 ลิ้นชัก รุ่นอัลฟ่า - สีขาว

   2,190.-

   ตู้เอกสารกลาง รุ่นอัลฟ่า ขนาด 80 ซม. - สีขาว

   ตู้เอกสารกลาง รุ่นอัลฟ่า ขนาด 80 ซม. - สีขาว

   3,990.-

   ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นอัลฟ่า ขนาด 120 ซม. - สีขาว

   ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นอัลฟ่า ขนาด 120 ซม. - สีขาว

   3,990.-

   ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นอัลฟ่า 80 ซม. - สีขาว

   ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นอัลฟ่า 80 ซม. - สีขาว

   2,990.-

   ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นสไตล์โล่ พลัส ขนาด 84 ซม. - สีขาว/เบจ

   ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นสไตล์โล่ พลัส ขนาด 84 ซม. - สีขาว/เบจ

   3,990.-

   ตู้เอกสารกลาง รุ่นสไตล์โล่ พลัส ขนาด 84 ซม. - สีขาว/เบจ

   ตู้เอกสารกลาง รุ่นสไตล์โล่ พลัส ขนาด 84 ซม. - สีขาว/เบจ

   4,990.-

   ตู้เอกสารหน้าบานสไลด์ รุ่นแอคทีฟ

   ตู้เอกสารหน้าบานสไลด์ รุ่นแอคทีฟ

   2,754.-

   3,990.-

   - 30%

   ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิด รุ่นแอคทีฟ

   ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิด รุ่นแอคทีฟ

   4,790.-

   ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก รุ่นแอคทีฟ

   ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก รุ่นแอคทีฟ

   3,290.-

   ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก รุ่นแอคทีฟ

   ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก รุ่นแอคทีฟ

   2,890.-

   ตู้เอกสารโล่งสูง รุ่นแอคทีฟ ขนาด 80 ซม. สีดำ

   ตู้เอกสารโล่งสูง รุ่นแอคทีฟ ขนาด 80 ซม. สีดำ

   3,990.-

   ตู้เอกสารสูง 4 บานเปิด รุ่นแอคทีฟ ขนาด 80 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค/ดำ

   ตู้เอกสารสูง 4 บานเปิด รุ่นแอคทีฟ ขนาด 80 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค/ดำ

   4,990.-

   ตู้เอกสารโล่งเตี้ย รุ่นแอคทีฟ ขนาด 80 ซม. - สีดำ

   ตู้เอกสารโล่งเตี้ย รุ่นแอคทีฟ ขนาด 80 ซม. - สีดำ

   2,390.-

   ตู้เอกสารกลาง รุ่นจอยน์ ขนาด 80 ซม. - สีเทา

   ตู้เอกสารกลาง รุ่นจอยน์ ขนาด 80 ซม. - สีเทา

   4,990.-

   ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นจอยน์ ขนาด 80 ซม. - สีเทา

   ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นจอยน์ ขนาด 80 ซม. - สีเทา

   3,790.-

   ตู้เอกสารล้อเลื่อน รุ่นจอยน์ ขนาด 40 ซม. - สีเทา

   ตู้เอกสารล้อเลื่อน รุ่นจอยน์ ขนาด 40 ซม. - สีเทา

   3,290.-

   ตู้เตี้ย 2 บาน รุ่นเวคตร้า ขนาด 80 ซม.

   ตู้เตี้ย 2 บาน รุ่นเวคตร้า ขนาด 80 ซม.

   4,290.-

   ตู้เตี้ย 2 บาน รุ่นเวคตร้า ขนาด 120 ซม.

   ตู้เตี้ย 2 บาน รุ่นเวคตร้า ขนาด 120 ซม.

   5,790.-

   ตู้เตี้ย 2 บานเลื่อน รุ่นอัลบ้า ขนาด 80 x 40 x 83 ซม. - สีชิโมแอช/ขาว

   ตู้เตี้ย 2 บานเลื่อน รุ่นอัลบ้า ขนาด 80 x 40 x 83 ซม. - สีชิโมแอช/ขาว

   4,490.-

   ตู้สูง 2 บาน รุ่นเวคตร้า ขนาด 80 ซม. - สีขาว/เมเปิ้ล

   ตู้สูง 2 บาน รุ่นเวคตร้า ขนาด 80 ซม. - สีขาว/เมเปิ้ล

   6,490.-

   ตู้ 2 ลิ้นชัก รุ่นเวคตร้า ขนาด 40 เซนติเมตร - สีขาว/เมเปิ้ล

   ตู้ 2 ลิ้นชัก รุ่นเวคตร้า ขนาด 40 เซนติเมตร - สีขาว/เมเปิ้ล

   3,990.-

   ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นโนเบิล ขนาด 200 x 40 x 80 ซม. - สีบาค วอลนัท

   ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นโนเบิล ขนาด 200 x 40 x 80 ซม. - สีบาค วอลนัท

   19,900.-

   ตู้ 2 ลิ้นชัก รุ่นเวคตร้า ขนาด 40 ซม. - สีขาว

   ตู้ 2 ลิ้นชัก รุ่นเวคตร้า ขนาด 40 ซม. - สีขาว

   3,990.-

   ตู้เสริม 2 ลิ้นชัก รุ่นเวคตร้า - สีขาว

   ตู้เสริม 2 ลิ้นชัก รุ่นเวคตร้า - สีขาว

   2,690.-

   ตู้สูงแบบโล่ง รุ่นเวคตร้า ขนาด 80 ซม. - สีขาว

   ตู้สูงแบบโล่ง รุ่นเวคตร้า ขนาด 80 ซม. - สีขาว

   4,590.-

   Furinbox ตู้เหล็กล็อคเกอร์ 9 ช่อง รุ่นโซลิด - สีขาว

   Furinbox ตู้เหล็กล็อคเกอร์ 9 ช่อง รุ่นโซลิด - สีขาว

   4,990.-

   7,690.-

   - 35%

   SOLID ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก WT ขาว

   SOLID ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก WT ขาว

   4,290.-

   6,990.-

   - 38%