Indexlivingmall logo
 • สมัครสมาชิก
 • เฟอร์นิเจอร์

  เรียงตาม:

  สินค้า: เฟอร์นิเจอร์

  ซื้อตู้รองเท้า รุ่นแมกซี่ ขนาด 130 ซม. แถมฟรี! ตู้รองเท้าพร้อมเบาะนั่ง รุ่นบรูคส์

  ซื้อตู้รองเท้า รุ่นแมกซี่ ขนาด 130 ซม. แถมฟรี! ตู้รองเท้าพร้อมเบาะนั่ง รุ่นบรูคส์

  11,900.-

  14,890.-

  - 20%

  ซื้อตู้รองเท้า รุ่นแมกซี่ ขนาด 80 ซม. แถมฟรี! ตู้รองเท้าพร้อมเบาะนั่ง รุ่นบรูคส์

  ซื้อตู้รองเท้า รุ่นแมกซี่ ขนาด 80 ซม. แถมฟรี! ตู้รองเท้าพร้อมเบาะนั่ง รุ่นบรูคส์

  7,900.-

  10,890.-

  - 27%

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นนอร์ ขนาด 180 ซม. พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นเพลย์1 ขนาด 100 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นนอร์ ขนาด 180 ซม. พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นเพลย์1 ขนาด 100 ซม. ราคาพิเศษ!

  21,990.-

  30,800.-

  - 28%

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นมาร์คิน่า ขนาด 150 ซม. พร้อมตู้วางทีวี รุ่นมาร์คิน่า ขนาด 180 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นมาร์คิน่า ขนาด 150 ซม. พร้อมตู้วางทีวี รุ่นมาร์คิน่า ขนาด 180 ซม. ราคาพิเศษ!

  24,990.-

  31,800.-

  - 21%

  ซื้อชั้นวางของ 6 ชั้น รุ่นโมนา ขนาด 90 ซม. พร้อมตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโมนา ขนาด 160 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อชั้นวางของ 6 ชั้น รุ่นโมนา ขนาด 90 ซม. พร้อมตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโมนา ขนาด 160 ซม. ราคาพิเศษ!

  32,990.-

  36,800.-

  - 10%

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโมนา ขนาด 160 ซม. พร้อมโต๊ะคอนโซล รุ่นโมนา ขนาด 150 ซม ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโมนา ขนาด 160 ซม. พร้อมโต๊ะคอนโซล รุ่นโมนา ขนาด 150 ซม ราคาพิเศษ!

  26,990.-

  33,800.-

  - 20%

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นอิลลูชั่น พลัส ขนาด 180 ซม. พร้อมตู้บานเปิด รุ่นอิลลูชั่น พลัส ขนาด 100 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นอิลลูชั่น พลัส ขนาด 180 ซม. พร้อมตู้บานเปิด รุ่นอิลลูชั่น พลัส ขนาด 100 ซม. ราคาพิเศษ!

  14,900.-

  20,800.-

  - 28%

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นอิลลูชั่น พลัส ขนาด 150 ซม. พร้อมตู้บานเปิด รุ่นอิลลูชั่น พลัส ขนาด 100 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นอิลลูชั่น พลัส ขนาด 150 ซม. พร้อมตู้บานเปิด รุ่นอิลลูชั่น พลัส ขนาด 100 ซม. ราคาพิเศษ!

  18,900.-

  24,800.-

  - 23%

  ซื้อตู้โชว์ 2 บาน รุ่นอนาสตาเซีย ขนาด 80 ซม. พร้อมตู้แขวนผนัง รุ่นอนาสตาเซีย ขนาด 160 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้โชว์ 2 บาน รุ่นอนาสตาเซีย ขนาด 80 ซม. พร้อมตู้แขวนผนัง รุ่นอนาสตาเซีย ขนาด 160 ซม. ราคาพิเศษ!

  26,900.-

  28,800.-

  - 6%

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นอนาสตาเซีย ขนาด 160 ซม. พร้อมตู้แขวนผนัง รุ่นอนาสตาเซีย ขนาด 160 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นอนาสตาเซีย ขนาด 160 ซม. พร้อมตู้แขวนผนัง รุ่นอนาสตาเซีย ขนาด 160 ซม. ราคาพิเศษ!

  16,900.-

  20,800.-

  - 18%

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นบลัง ขนาด 160 ซม. แถมฟรี! ตู้บานเปิด รุ่นบลัง ขนาด 80 ซม. หรือตู้แขวนผนัง รุ่นบลัง ขนาด 160 ซม.

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นบลัง ขนาด 160 ซม. แถมฟรี! ตู้บานเปิด รุ่นบลัง ขนาด 80 ซม. หรือตู้แขวนผนัง รุ่นบลัง ขนาด 160 ซม.

  10,900.-

  18,800.-

  - 42%

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นบลัง ขนาด 160 ซม. แถมฟรี! ตู้บานเปิด รุ่นบลัง ขนาด 80 ซม. หรือตู้แขวนผนัง รุ่นบลัง ขนาด 160 ซม.

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นบลัง ขนาด 160 ซม. แถมฟรี! ตู้บานเปิด รุ่นบลัง ขนาด 80 ซม. หรือตู้แขวนผนัง รุ่นบลัง ขนาด 160 ซม.

  12,900.-

  20,800.-

  - 37%

  ซื้อชั้นวางของ รุ่นโรดิโอ้ ขนาด 150 ซม. พร้อมชั้นวางของ รุ่นโรดิโอ้ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อชั้นวางของ รุ่นโรดิโอ้ ขนาด 150 ซม. พร้อมชั้นวางของ รุ่นโรดิโอ้ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

  8,990.-

  12,980.-

  - 30%

  ซื้อโซฟาผ้า L-shape รุ่นเอลเบิร์ท พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นวอร์วิค-บี หรือรุ่นทรานฟอร์ม ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาผ้า L-shape รุ่นเอลเบิร์ท พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นวอร์วิค-บี หรือรุ่นทรานฟอร์ม ราคาพิเศษ!

  19,990.-

  31,980.-

  - 37%

  ซื้อโซฟาผ้าปรับระดับ L-shape รุ่นจัสติโน่ แถมฟรี! ตู้ Buffet รุ่นคาร์ลมาร์ หรือตู้สูง 2 บาน พร้อมลิ้นชัก รุ่นซานโตรินี

  ซื้อโซฟาผ้าปรับระดับ L-shape รุ่นจัสติโน่ แถมฟรี! ตู้ Buffet รุ่นคาร์ลมาร์ หรือตู้สูง 2 บาน พร้อมลิ้นชัก รุ่นซานโตรินี

  26,990.-

  37,980.-

  - 28%

  ซื้อโซฟาผ้า L-shape รุ่นวิเวียน พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นทรานฟอร์ม หรือรุ่นวอร์วิค-เอ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาผ้า L-shape รุ่นวิเวียน พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นทรานฟอร์ม หรือรุ่นวอร์วิค-เอ ราคาพิเศษ!

  15,990.-

  22,980.-

  - 30%

  ซื้อโซฟาเบดผ้า L-shape รุ่นโอวาซ พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นทรานฟอร์ม ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาเบดผ้า L-shape รุ่นโอวาซ พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นทรานฟอร์ม ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

  13,990.-

  22,980.-

  - 39%

  ซื้อโซฟาหนังสังเคราะห์ L-shape รุ่นพอลลี่ พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นทรานฟอร์ม หรือรุ่นวอร์วิค-เอ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาหนังสังเคราะห์ L-shape รุ่นพอลลี่ พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นทรานฟอร์ม หรือรุ่นวอร์วิค-เอ ราคาพิเศษ!

  17,990.-

  22,980.-

  - 21%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นมอสโคว่า แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นเฮซ หรือรุ่นบลัง

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นมอสโคว่า แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นเฮซ หรือรุ่นบลัง

  37,900.-

  50,800.-

  - 25%

  ซื้อโซฟาเบดผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นวิคตอเรีย แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นเฮซ หรือรุ่นบลัง

  ซื้อโซฟาเบดผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นวิคตอเรีย แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นเฮซ หรือรุ่นบลัง

  26,990.-

  39,890.-

  - 32%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส L-shape รุ่นมอสโคว่า แถมฟรี! โต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นมอนโด้ หรือตู้วางทีวี รุ่นนอร์

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส L-shape รุ่นมอสโคว่า แถมฟรี! โต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นมอนโด้ หรือตู้วางทีวี รุ่นนอร์

  58,900.-

  80,800.-

  - 27%

  ซื้อโซฟาปรับนอนหนังแท้ผิวสัมผัส L-shape รุ่นเอ็ดเล่อร์ แถมฟรี! ตู้วางทีวี รุ่นนอร์ หรือตู้ไซด์บอร์ด รุ่นอิลลูชั่น พลัส

  ซื้อโซฟาปรับนอนหนังแท้ผิวสัมผัส L-shape รุ่นเอ็ดเล่อร์ แถมฟรี! ตู้วางทีวี รุ่นนอร์ หรือตู้ไซด์บอร์ด รุ่นอิลลูชั่น พลัส

  47,900.-

  69,800.-

  - 31%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส L-shape รุ่นดามัสโก้ แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโมนาโค หรือตู้วางทีวี รุ่นเบอร์ลิน

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส L-shape รุ่นดามัสโก้ แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโมนาโค หรือตู้วางทีวี รุ่นเบอร์ลิน

  33,900.-

  42,890.-

  - 20%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นดามัสโก้ แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโมนาโค หรือตู้วางทีวี รุ่นเบอร์ลิน

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นดามัสโก้ แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโมนาโค หรือตู้วางทีวี รุ่นเบอร์ลิน

  26,900.-

  35,890.-

  - 25%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส เข้ามุม รุ่นแพคชิโน่ แถมฟรี! ตู้วางทีวี รุ่นนอร์ หรือโต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นแม็กซาโต้

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส เข้ามุม รุ่นแพคชิโน่ แถมฟรี! ตู้วางทีวี รุ่นนอร์ หรือโต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นแม็กซาโต้

  62,900.-

  84,800.-

  - 25%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส L-shape รุ่นซิมโฟนี่ แถมฟรี! ตู้วางทีวี รุ่นนอร์ หรือโต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นมอนโด้

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส L-shape รุ่นซิมโฟนี่ แถมฟรี! ตู้วางทีวี รุ่นนอร์ หรือโต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นมอนโด้

  48,900.-

  70,800.-

  - 30%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส L-shape รุ่นฟาริงตั้น แถมฟรี! ตู้วางทีวี รุ่นนอร์ หรือโต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นมอนโด้

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส L-shape รุ่นฟาริงตั้น แถมฟรี! ตู้วางทีวี รุ่นนอร์ หรือโต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นมอนโด้

  55,900.-

  77,800.-

  - 28%

  ซื้อโต๊ะอาหาร รุ่นเฮนรี่ ขนาด 110 ซม. แถมฟรี! เก้าอี้ทานอาหาร รุ่นชิโน่ 4 ที่นั่ง

  ซื้อโต๊ะอาหาร รุ่นเฮนรี่ ขนาด 110 ซม. แถมฟรี! เก้าอี้ทานอาหาร รุ่นชิโน่ 4 ที่นั่ง

  4,990.-

  11,350.-

  - 56%

  ซื้อโต๊ะอาหาร รุ่นเฮนรี่ ขนาด 75 ซม. แถมฟรี! เก้าอี้ทานอาหาร รุ่นชิโน่ 2 ที่นั่ง

  ซื้อโต๊ะอาหาร รุ่นเฮนรี่ ขนาด 75 ซม. แถมฟรี! เก้าอี้ทานอาหาร รุ่นชิโน่ 2 ที่นั่ง

  3,590.-

  6,770.-

  - 46%

  ซื้อ 1 แถม 1 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่นคานเทล

  ซื้อ 1 แถม 1 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่นคานเทล

  1,090.-

  3,380.-

  - 67%

  ซื้อชุดครัว รุ่นบราสเซอรี่ ขนาด 160 ซม พร้อมเก้าอี้บาร์ 2 ที่นั่ง รุ่นนอร์ตั้น ราคาพิเศษ!

  ซื้อชุดครัว รุ่นบราสเซอรี่ ขนาด 160 ซม พร้อมเก้าอี้บาร์ 2 ที่นั่ง รุ่นนอร์ตั้น ราคาพิเศษ!

  25,900.-

  37,480.-

  - 30%

  ชุดโต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นอัลลาโน่+เบ็ตติน่า หรือเดวิด (4 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

  ชุดโต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นอัลลาโน่+เบ็ตติน่า หรือเดวิด (4 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

  29,900.-

  55,860.-

  - 46%

  ชุดโต๊ะอาหาร รุ่นเดนนิส+คอมฟรี่ หรือเซทเทิล (6 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

  ชุดโต๊ะอาหาร รุ่นเดนนิส+คอมฟรี่ หรือเซทเทิล (6 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

  16,990.-

  22,530.-

  - 24%

  ชุดโต๊ะอาหาร รุ่นเดนนิส+คอมฟรี่ หรือเซทเทิล (4 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

  ชุดโต๊ะอาหาร รุ่นเดนนิส+คอมฟรี่ หรือเซทเทิล (4 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

  13,990.-

  17,350.-

  - 19%

  ชุดโต๊ะอาหาร รุ่นเดนนิส+คอมฟรี่ (6 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

  ชุดโต๊ะอาหาร รุ่นเดนนิส+คอมฟรี่ (6 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

  20,990.-

  26,930.-

  - 22%