Work Space

falsh deal
ซื้อโต๊ะเกมส์ รุ่นคิลเล็น ขนาด 170 ซม. พร้อมเก้าอี้เกมมิ่งเพื่อสุขภาพ รุ่นเธน ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะเกมส์ รุ่นคิลเล็น ขนาด 170 ซม. พร้อมเก้าอี้เกมมิ่งเพื่อสุขภาพ รุ่นเธน ราคาพิเศษ!

14,900.-

22,890.-

- 34%

ซื้อโต๊ะเกมส์ รุ่นคิลเล็น ขนาด 170 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่น X-GONOMIC ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะเกมส์ รุ่นคิลเล็น ขนาด 170 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่น X-GONOMIC ราคาพิเศษ!

9,990.-

17,980.-

- 44%

ซื้อโต๊ะประชุม รุ่นเอ็กซ์เพซ ขนาด 240 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง รุ่นทอมสันพลัส (4 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะประชุม รุ่นเอ็กซ์เพซ ขนาด 240 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง รุ่นทอมสันพลัส (4 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

24,900.-

30,660.-

- 18%

ซื้อโต๊ะประชุม รุ่นจอยน์ ขนาด 240 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง รุ่นทอมสันพลัส (4 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะประชุม รุ่นจอยน์ ขนาด 240 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง รุ่นทอมสันพลัส (4 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

17,900.-

23,660.-

- 24%

ซื้อโต๊ะประชุม รุ่นโมทีฟ โปร ขนาด 240 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง รุ่นทอมสันพลัส (4 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะประชุม รุ่นโมทีฟ โปร ขนาด 240 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง รุ่นทอมสันพลัส (4 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

18,900.-

24,660.-

- 23%

ซื้อโต๊ะทำงาน รุ่นจอยน์ พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นท๊อปเปอร์ ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะทำงาน รุ่นจอยน์ พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นท๊อปเปอร์ ราคาพิเศษ!

5,990.-

8,980.-

- 33%

ซื้อโต๊ะผู้บริหาร รุ่นยังโนเบิล แถมฟรี! เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง หนังบอนด์ รุ่นโคเปอร์

ซื้อโต๊ะผู้บริหาร รุ่นยังโนเบิล แถมฟรี! เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง หนังบอนด์ รุ่นโคเปอร์

12,900.-

24,800.-

- 47%

ซื้อโต๊ะประชุม รุ่นเททริส ขนาด 220 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นท๊อปเปอร์ (4 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะประชุม รุ่นเททริส ขนาด 220 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นท๊อปเปอร์ (4 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

16,900.-

29,860.-

- 43%

ซื้อโต๊ะเกมมิ่งปรับระดับไฟฟ้า รุ่นไคลน์ ขนาด 130 ซม. พร้อมเก้าอี้เกมมิ่งเพื่อสุขภาพ รุ่นเธน ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะเกมมิ่งปรับระดับไฟฟ้า รุ่นไคลน์ ขนาด 130 ซม. พร้อมเก้าอี้เกมมิ่งเพื่อสุขภาพ รุ่นเธน ราคาพิเศษ!

19,900.-

30,800.-

- 35%

ซื้อตู้เอกสารหน้าบานสไลด์ รุ่นแอคทีฟ ขนาด 120 ซม. พร้อมโต๊ะทำงานขาไม้ รุ่นแอคทีฟ ขนาด 150 ซม. ราคาพิเศษ!

ซื้อตู้เอกสารหน้าบานสไลด์ รุ่นแอคทีฟ ขนาด 120 ซม. พร้อมโต๊ะทำงานขาไม้ รุ่นแอคทีฟ ขนาด 150 ซม. ราคาพิเศษ!

3,990.-

7,580.-

- 47%

ซื้อโต๊ะทำงาน รุ่นดัลโก้ ขนาด 140 ซม. พร้อมเก้าอี้เพื่อสุขภาพพนักพิงสูง รุ่นเรดี้ ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะทำงาน รุ่นดัลโก้ ขนาด 140 ซม. พร้อมเก้าอี้เพื่อสุขภาพพนักพิงสูง รุ่นเรดี้ ราคาพิเศษ!

14,900.-

17,890.-

- 16%

ซื้อโต๊ะทำงาน รุ่นสไตล์โล่ พลัส ขนาด 150 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นแบตแมน หรือรุ่นเอลฟ์ ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะทำงาน รุ่นสไตล์โล่ พลัส ขนาด 150 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นแบตแมน หรือรุ่นเอลฟ์ ราคาพิเศษ!

9,990.-

12,580.-

- 20%

ซื้อโต๊ะทำงาน รุ่นสไตล์โล่ พลัส ขนาด 120 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นแบตแมน หรือรุ่นเอลฟ์ ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะทำงาน รุ่นสไตล์โล่ พลัส ขนาด 120 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นแบตแมน หรือรุ่นเอลฟ์ ราคาพิเศษ!

8,990.-

11,580.-

- 22%

ซื้อโต๊ะปรับไฟฟ้า รุ่นแสตนเลย์ พลัส ขนาด 120 ซม. แถมฟรี! เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นริก้า หรือรุ่นละซี

ซื้อโต๊ะปรับไฟฟ้า รุ่นแสตนเลย์ พลัส ขนาด 120 ซม. แถมฟรี! เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นริก้า หรือรุ่นละซี

14,900.-

24,890.-

- 40%

ซื้อโต๊ะปรับไฟฟ้า รุ่นแสตนเลย์ ขนาด 180 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นริก้า หรือรุ่นละซี ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะปรับไฟฟ้า รุ่นแสตนเลย์ ขนาด 180 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นริก้า หรือรุ่นละซี ราคาพิเศษ!

16,900.-

34,890.-

- 51%

ซื้อโต๊ะทำงาน รุ่นจอยน์ พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นแบตแมน หรือตู้เอกสารล้อเลื่อน รุ่นจอยน์ ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะทำงาน รุ่นจอยน์ พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นแบตแมน หรือตู้เอกสารล้อเลื่อน รุ่นจอยน์ ราคาพิเศษ!

9,900.-

12,580.-

- 21%

ซื้อโต๊ะผู้บริหาร รุ่นจอยน์ ขนาด 180 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นโคเปอร์ หรือรุ่นโอเว่น-เอ ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะผู้บริหาร รุ่นจอยน์ ขนาด 180 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นโคเปอร์ หรือรุ่นโอเว่น-เอ ราคาพิเศษ!

17,900.-

26,800.-

- 33%

ซื้อโต๊ะผู้บริหาร รุ่นโนเบิล ขนาด 180 ซม. พร้อมเก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่นซานเซ็ส หรือเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง หนังบอนด์ รุ่นโคเปอร์ ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะผู้บริหาร รุ่นโนเบิล ขนาด 180 ซม. พร้อมเก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่นซานเซ็ส หรือเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง หนังบอนด์ รุ่นโคเปอร์ ราคาพิเศษ!

29,900.-

45,800.-

- 34%

ซื้อโต๊ะผู้บริหาร รุ่นโนเบิล ขนาด 160 ซม. พร้อมเก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่นซานเซ็ส หรือเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง หนังบอนด์ รุ่นโคเปอร์ ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะผู้บริหาร รุ่นโนเบิล ขนาด 160 ซม. พร้อมเก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่นซานเซ็ส หรือเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง หนังบอนด์ รุ่นโคเปอร์ ราคาพิเศษ!

26,900.-

42,800.-

- 37%

ซื้อโต๊ะประชุม รุ่นแอคทีฟ ขนาด 240 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นท๊อปเปอร์ (4 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะประชุม รุ่นแอคทีฟ ขนาด 240 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นท๊อปเปอร์ (4 ที่นั่ง) ราคาพิเศษ!

10,900.-

22,950.-

- 52%

ซื้อโต๊ะทำงานขาไม้พร้อมลิ้นชัก รุ่นแอคทีฟ ขนาด 150 ซม.พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นท๊อปเปอร์ ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะทำงานขาไม้พร้อมลิ้นชัก รุ่นแอคทีฟ ขนาด 150 ซม.พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นท๊อปเปอร์ ราคาพิเศษ!

4,690.-

7,980.-

- 41%

ตู้เอกสารขนาดกลาง 2 บานเปิด รุ่นแอลบา ขนาด 80 x 40 x 160 ซม.

ตู้เอกสารขนาดกลาง 2 บานเปิด รุ่นแอลบา ขนาด 80 x 40 x 160 ซม.

6,790.-

ซื้อโต๊ะทำงานขาไม้พร้อมลิ้นชัก รุ่นแอคทีฟ ขนาด 120 ซม.พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นท๊อปเปอร์ ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะทำงานขาไม้พร้อมลิ้นชัก รุ่นแอคทีฟ ขนาด 120 ซม.พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นท๊อปเปอร์ ราคาพิเศษ!

3,990.-

7,280.-

- 45%

ซื้อโต๊ะทำงาน รุ่นคลินเซ่ พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง รุ่นโคเน่ ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะทำงาน รุ่นคลินเซ่ พร้อมเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง รุ่นโคเน่ ราคาพิเศษ!

18,900.-

30,890.-

- 38%

ซื้อชุดโต๊ะทำงาน รุ่นพรีเซ็นซ์ พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นวายโกโนมิก หรือรุ่นเอมเมอร์สัน ราคาพิเศษ!

ซื้อชุดโต๊ะทำงาน รุ่นพรีเซ็นซ์ พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นวายโกโนมิก หรือรุ่นเอมเมอร์สัน ราคาพิเศษ!

16,900.-

25,890.-

- 34%

เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นละซี - สีดำ

เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นละซี - สีดำ

4,990.-

8,790.-

- 43%

ซื้อชุดโต๊ะทำงาน รุ่นพรีเซ็นซ์ แถมฟรี! เก้าอี้สำนักงาน รุ่นโคเน่ หรือรุ่นวิน

ซื้อชุดโต๊ะทำงาน รุ่นพรีเซ็นซ์ แถมฟรี! เก้าอี้สำนักงาน รุ่นโคเน่ หรือรุ่นวิน

13,900.-

20,890.-

- 33%

ซื้อโต๊ะปรับไฟฟ้า รุ่นแสตนเลย์ ขนาด 120 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นวายโกโนมิก ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะปรับไฟฟ้า รุ่นแสตนเลย์ ขนาด 120 ซม. พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นวายโกโนมิก ราคาพิเศษ!

11,900.-

27,890.-

- 57%

ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นลาร่า พลัส พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นสตีฟ ราคาพิเศษ!

ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นลาร่า พลัส พร้อมเก้าอี้สำนักงาน รุ่นสตีฟ ราคาพิเศษ!

2,490.-

3,880.-

- 35%

เก้าอี้เกมมิ่งเพื่อสุขภาพ รุ่นเธน - สีดำ/แดง

เก้าอี้เกมมิ่งเพื่อสุขภาพ รุ่นเธน - สีดำ/แดง

11,900.-

14,900.-

- 20%

เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง รุ่นซันซิโอ้ - สีดำ

เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง รุ่นซันซิโอ้ - สีดำ

2,190.-

3,490.-

- 37%

furinbox โต๊ะทำงานพร้อมชั้นวาง รุ่นมินิโอ
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox โต๊ะทำงานพร้อมชั้นวาง รุ่นมินิโอ

2,790.-

5,990.-

- 53%

เก้าอี้สำนักงาน รุ่นโซซิโอ้ - สีดำ

เก้าอี้สำนักงาน รุ่นโซซิโอ้ - สีดำ

1,690.-

3,290.-

- 48%

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่นวอลลิส - สีดำ/เทา

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่นวอลลิส - สีดำ/เทา

2,990.-

3,990.-

- 25%

โต๊ะทำงานปรับระดับ รุ่นไลลา ขนาด 120  ซม.
(Flash) Flash Deal 16-22 May 24
new product

โต๊ะทำงานปรับระดับ รุ่นไลลา ขนาด 120 ซม.

3,990.-

5,990.-

- 33%