Indexlivingmall logo
 • สมัครสมาชิก
  • ชุดตู้วางทีวี ชั้นวางทีวีติดผนัง มุมบันเทิงของทุกคนในครอบครัว

   เรียงตาม:

   สินค้า: ชุดตู้วางทีวีและสื่อบันเทิง

   Furinbox ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นลัคกี้ ขนาด 200 ซม.
   FIB Deal 20-23 Jun 24

   Furinbox ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นลัคกี้ ขนาด 200 ซม.

   4,890.-

   7,990.-

   - 38%

   Furinbox ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นลัคกี้ ขนาด 180 ซม.
   FIB Deal 20-23 Jun 24

   Furinbox ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นลัคกี้ ขนาด 180 ซม.

   3,990.-

   5,990.-

   - 33%

   Furinbox ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นลัคกี้ ขนาด 150 ซม.
   FIB Deal 20-23 Jun 24

   Furinbox ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นลัคกี้ ขนาด 150 ซม.

   2,990.-

   3,990.-

   - 25%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นซีนีเพล็กซ์ ขนาด 2.4 ม. - สีขาว

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นซีนีเพล็กซ์ ขนาด 2.4 ม. - สีขาว

   9,990.-

   16,990.-

   - 41%

   ชุดตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี ขนาด 240 ซม. โมเดล D - สีขาว

   ชุดตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี ขนาด 240 ซม. โมเดล D - สีขาว

   22,990.-

   25,970.-

   - 11%

   ชุดตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี ขนาด 240 ซม. โมเดล E - สีขาว

   ชุดตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี ขนาด 240 ซม. โมเดล E - สีขาว

   19,990.-

   21,970.-

   - 9%

   ชุดตู้วางทีวี 160 ซม. พร้อมตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี โมเดล D - สีขาว

   ชุดตู้วางทีวี 160 ซม. พร้อมตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี โมเดล D - สีขาว

   23,590.-

   25,970.-

   - 9%

   ชุดตู้วางทีวี 160 ซม. พร้อมตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี โมเดล B - สีขาว

   ชุดตู้วางทีวี 160 ซม. พร้อมตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี โมเดล B - สีขาว

   15,990.-

   17,970.-

   - 11%

   ชุดตู้วางทีวี 160 ซม. พร้อมตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี โมเดล C - สีขาว

   ชุดตู้วางทีวี 160 ซม. พร้อมตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี โมเดล C - สีขาว

   19,590.-

   21,970.-

   - 10%

   ชุดตู้วางทีวี 120 ซม. พร้อมตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี โมเดล D - สีขาว

   ชุดตู้วางทีวี 120 ซม. พร้อมตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี โมเดล D - สีขาว

   22,590.-

   24,970.-

   - 9%

   ชุดตู้วางทีวี 120 ซม. พร้อมตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี โมเดล B - สีขาว

   ชุดตู้วางทีวี 120 ซม. พร้อมตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี โมเดล B - สีขาว

   14,990.-

   16,970.-

   - 11%

   ชุดตู้วางทีวี 120 ซม. พร้อมตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี โมเดล C - สีขาว

   ชุดตู้วางทีวี 120 ซม. พร้อมตู้โชว์ รุ่นซานโตรินี โมเดล C - สีขาว

   18,990.-

   20,970.-

   - 9%

   ชุดตู้วางทีวี+ตู้แขวนผนัง+4 ตู้โชว์ รุ่นบลัง ขนาด 360 ซม. - สีขาว

   ชุดตู้วางทีวี+ตู้แขวนผนัง+4 ตู้โชว์ รุ่นบลัง ขนาด 360 ซม. - สีขาว

   69,900.-

   80,400.-

   - 13%

   ชุดตู้วางทีวี+ตู้แขวนผนัง+2 ตู้โชว์ รุ่นบลัง ขนาด 260 ซม. - สีขาว

   ชุดตู้วางทีวี+ตู้แขวนผนัง+2 ตู้โชว์ รุ่นบลัง ขนาด 260 ซม. - สีขาว

   39,900.-

   48,600.-

   - 17%

   ชุดตู้วางทีวี+ตู้แขวนผนัง+ตู้โชว์ รุ่นบลัง ขนาด 210 ซม. - สีขาว

   ชุดตู้วางทีวี+ตู้แขวนผนัง+ตู้โชว์ รุ่นบลัง ขนาด 210 ซม. - สีขาว

   25,900.-

   32,700.-

   - 20%

   ชุดตู้วางทีวี+ตู้แขวน รุ่นบลัง ขนาด 160 ซม. - สีขาว

   ชุดตู้วางทีวี+ตู้แขวน รุ่นบลัง ขนาด 160 ซม. - สีขาว

   12,900.-

   16,800.-

   - 23%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่น CLASSIC-LIVING ขนาด 2.4 ม. - สีขาว

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่น CLASSIC-LIVING ขนาด 2.4 ม. - สีขาว

   35,990.-

   39,900.-

   - 9%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นลักซ์ลิฟวิ่ง ขนาด 2.4 เมตร. - สีขาว

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นลักซ์ลิฟวิ่ง ขนาด 2.4 เมตร. - สีขาว

   15,998.-

   25,900.-

   - 38%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 1.8 ม. (โมเดล G)

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 1.8 ม. (โมเดล G)

   เริ่มต้น

   17,773.-

   - 30%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 1.8 ม. (โมเดล F)

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 1.8 ม. (โมเดล F)

   16,233.-

   23,190.-

   - 30%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 1.8 ม. (โมเดล E)

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 1.8 ม. (โมเดล E)

   13,335.-

   19,050.-

   - 30%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 1.2 ม. (โมเดล D)

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 1.2 ม. (โมเดล D)

   12,033.-

   17,190.-

   - 30%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 1.2 ม. (โมเดล C)

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 1.2 ม. (โมเดล C)

   11,543.-

   16,490.-

   - 30%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 1.2 ม. (โมเดล B)

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 1.2 ม. (โมเดล B)

   9,093.-

   12,990.-

   - 30%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 1.2 ม. (โมเดล A)

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 1.2 ม. (โมเดล A)

   9,555.-

   13,650.-

   - 30%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นมัช ขนาด 160 ซม.

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นมัช ขนาด 160 ซม.

   3,998.-

   7,990.-

   - 49%

   ชุดตู้เก็บของ รุ่นอิตัลลีฟวิ่ง HS12-5 - สีขาว/ไลท์ โอ๊ค

   ชุดตู้เก็บของ รุ่นอิตัลลีฟวิ่ง HS12-5 - สีขาว/ไลท์ โอ๊ค

   18,920.-

   37,840.-

   - 50%

   ชุดตู้เก็บของ รุ่นอิตัลลีฟวิ่ง HS12-4 - สีขาว/เทาเข้ม

   ชุดตู้เก็บของ รุ่นอิตัลลีฟวิ่ง HS12-4 - สีขาว/เทาเข้ม

   19,820.-

   39,640.-

   - 50%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นลักซ์ลิฟวิ่ง ขนาด 2.4 เมตร - สีหินอ่อน/เทาเข้ม

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นลักซ์ลิฟวิ่ง ขนาด 2.4 เมตร - สีหินอ่อน/เทาเข้ม

   22,690.-

   34,900.-

   - 34%

   แผ่นหลัง รุ่นอิตัลลีฟวิ่ง - สีไลท์ โอ๊ค

   แผ่นหลัง รุ่นอิตัลลีฟวิ่ง - สีไลท์ โอ๊ค

   1,950.-

   3,900.-

   - 50%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นสเปนเซอร์ ขนาด 150 ซม.

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นสเปนเซอร์ ขนาด 150 ซม.

   5,990.-

   7,990.-

   - 25%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ่น EXTREME F-1 ขนาด 180 cm. - สีคามิโล โอ๊ค/ขาว

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ่น EXTREME F-1 ขนาด 180 cm. - สีคามิโล โอ๊ค/ขาว

   14,483.-

   20,690.-

   - 30%

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ่น EXTREME D-1 ขนาด 180 cm. - สีเฮเซล วอลนัท/ขาว

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ่น EXTREME D-1 ขนาด 180 cm. - สีเฮเซล วอลนัท/ขาว

   15,547.-

   22,210.-

   - 30%

   ชุดโฮมเอ็น รุ่นโมนาโค ขนาด 3 เมตร - สีเลอบาน่า โอ๊ค/ขาว

   ชุดโฮมเอ็น รุ่นโมนาโค ขนาด 3 เมตร - สีเลอบาน่า โอ๊ค/ขาว

   13,990.-

   15,990.-

   - 12%