Indexlivingmall logo
 • สมัครสมาชิก
 • FUR IN BOX

  falsh deal
  Furinbox ตู้เสื้อผ้าพร้อมตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ SM02-A ขนาด 200 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox ตู้เสื้อผ้าพร้อมตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ SM02-A ขนาด 200 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  9,990.-

  15,900.-

  - 37%

  Furinbox ตู้เสื้อผ้า 3 บาน พร้อมตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox ตู้เสื้อผ้า 3 บาน พร้อมตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  5,590.-

  7,990.-

  - 30%

  furinbox ตู้เสื้อผ้า 3 บาน พร้อมลิ้นชัก รุ่นทิวลิป
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  furinbox ตู้เสื้อผ้า 3 บาน พร้อมลิ้นชัก รุ่นทิวลิป

  3,890.-

  7,790.-

  - 50%

  furinbox ตู้เสื้อผ้า 2 บานประตู รุ่นเฟส ขนาด 90 ซม.
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  furinbox ตู้เสื้อผ้า 2 บานประตู รุ่นเฟส ขนาด 90 ซม.

  1,990.-

  3,690.-

  - 46%

  furinbox ตู้โชว์ (บานเปิดด้านซ้าย) รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม.
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  furinbox ตู้โชว์ (บานเปิดด้านซ้าย) รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม.

  1,890.-

  3,290.-

  - 42%

  furinbox ตู้สูง (บานเปิดด้านซ้าย) รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม.
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  furinbox ตู้สูง (บานเปิดด้านซ้าย) รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม.

  เริ่มต้น

  1,690.-

  - 43%

  Furinbox ตู้วางทีวี รุ่นแชมป์

  Furinbox ตู้วางทีวี รุ่นแชมป์

  2,390.-

  Furinbox ชั้นวางของอเนกประสงค์ 2 บาน รุ่นมินิโอ ขนาด 60 ซม - สีไวท์ โอ๊ค
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox ชั้นวางของอเนกประสงค์ 2 บาน รุ่นมินิโอ ขนาด 60 ซม - สีไวท์ โอ๊ค

  1,090.-

  1,990.-

  - 45%

  Furinbox ตู้เหล็กล็อคเกอร์ 9 ช่อง รุ่นโซลิด - สีขาว
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox ตู้เหล็กล็อคเกอร์ 9 ช่อง รุ่นโซลิด - สีขาว

  4,890.-

  7,690.-

  - 36%

  Furinbox โต๊ะข้างกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม. - สีไลท์ วู้ด
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox โต๊ะข้างกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม. - สีไลท์ วู้ด

  599.-

  990.-

  - 39%

  Furinbox โต๊ะกลางกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 80 ซม. - สีไลท์ วู้ด
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox โต๊ะกลางกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 80 ซม. - สีไลท์ วู้ด

  990.-

  1,690.-

  - 41%

  Furinbox ตู้วางทีวี 2 ลิ้นชัก รุ่นมินิโอ
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox ตู้วางทีวี 2 ลิ้นชัก รุ่นมินิโอ

  1,890.-

  2,990.-

  - 36%

  Furinbox ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น รุ่นออร์คิด ขนาด 60 ซม. - สีธรรมชาติ/ขาว
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น รุ่นออร์คิด ขนาด 60 ซม. - สีธรรมชาติ/ขาว

  2,290.-

  4,790.-

  - 52%

  Furinbox ตู้รองเท้า 2 บาน รุ่นมินิโอ ขนาด 100 ซม. - สีไวท์ โอ๊ค
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox ตู้รองเท้า 2 บาน รุ่นมินิโอ ขนาด 100 ซม. - สีไวท์ โอ๊ค

  1,290.-

  2,390.-

  - 46%

  furinbox ตู้วางทีวี 2 บานเปิด รุ่นมินิโอ
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  furinbox ตู้วางทีวี 2 บานเปิด รุ่นมินิโอ

  เริ่มต้น

  1,390.-

  - 50%

  furinbox ชั้นวางติดผนัง รุ่นแชมป์

  furinbox ชั้นวางติดผนัง รุ่นแชมป์

  499.-

  Furinbox โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก รุ่นมินิโอ ขนาด 120 ซม. - สีไวท์ โอ๊ค
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก รุ่นมินิโอ ขนาด 120 ซม. - สีไวท์ โอ๊ค

  1,290.-

  2,790.-

  - 53%

  Furinbox โต๊ะทำงาน 1 ลิ้นชัก รุ่นมินิโอ ขนาด 100 ซม. - สีไวท์ โอ๊ค
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox โต๊ะทำงาน 1 ลิ้นชัก รุ่นมินิโอ ขนาด 100 ซม. - สีไวท์ โอ๊ค

  899.-

  1,990.-

  - 54%

  Furinbox ชุดโต๊ะบาร์ 2 ที่นั่ง รุ่นโจลีน - สีธรรมชาติ/ขาว
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox ชุดโต๊ะบาร์ 2 ที่นั่ง รุ่นโจลีน - สีธรรมชาติ/ขาว

  2,390.-

  3,990.-

  - 40%

  Furinbox ตู้รองเท้า 3 บานเปิด รุ่นมินิโอ ขนาด 90 ซม.
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox ตู้รองเท้า 3 บานเปิด รุ่นมินิโอ ขนาด 90 ซม.

  1,290.-

  2,590.-

  - 50%

  Furinbox ตู้ข้างเตียง รุ่นออร์คิด ขนาด 45 ซม. - สีธรรมชาติ/ขาว
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox ตู้ข้างเตียง รุ่นออร์คิด ขนาด 45 ซม. - สีธรรมชาติ/ขาว

  1,290.-

  2,490.-

  - 48%

  Furinbox ชั้นวางของพับได้ 3 ชั้น+ล้อ รุ่นสปีด คาร์ท - สีดำ
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox ชั้นวางของพับได้ 3 ชั้น+ล้อ รุ่นสปีด คาร์ท - สีดำ

  1,490.-

  2,190.-

  - 31%

  Furinbox ตู้ 1 บานเปิด 5 ลิ้นชัก รุ่นออร์คิด - สีธรรมชาติ/ขาว

  Furinbox ตู้ 1 บานเปิด 5 ลิ้นชัก รุ่นออร์คิด - สีธรรมชาติ/ขาว

  3,590.-

  6,990.-

  - 48%

  Furinbox ตู้ลิ้นชัก 5 ชั้น รุ่นออร์คิด 60 ซม. - สีธรรมชาติ/ขาว

  Furinbox ตู้ลิ้นชัก 5 ชั้น รุ่นออร์คิด 60 ซม. - สีธรรมชาติ/ขาว

  2,990.-

  5,990.-

  - 50%

  Furinbox ตู้ 2 บานเปิด 5 ลิ้นชัก รุ่นออร์คิด - สีธรรมชาติ/ขาว
  FIB Deal 25-27 Apr 24

  Furinbox ตู้ 2 บานเปิด 5 ลิ้นชัก รุ่นออร์คิด - สีธรรมชาติ/ขาว

  3,790.-

  7,990.-

  - 52%

  Furinbox โต๊ะพับอเนกประสงค์ รุ่นไททัน ขนาด 121 ซม. - สีขาว/เทา

  Furinbox โต๊ะพับอเนกประสงค์ รุ่นไททัน ขนาด 121 ซม. - สีขาว/เทา

  990.-

  1,890.-

  - 47%

  Furinbox โต๊ะพับอเนกประสงค์ รุ่นไททัน ขนาด 75.5 ซม. - สีขาว/เทา

  Furinbox โต๊ะพับอเนกประสงค์ รุ่นไททัน ขนาด 75.5 ซม. - สีขาว/เทา

  599.-

  1,390.-

  - 56%

  Furinbox โต๊ะพับอเนกประสงค์ รุ่นไททัน ขนาด 180 ซม. - สีขาว/เทา

  Furinbox โต๊ะพับอเนกประสงค์ รุ่นไททัน ขนาด 180 ซม. - สีขาว/เทา

  1,590.-

  3,190.-

  - 50%

  Furinbox โต๊ะพับอเนกประสงค์ รุ่นไททัน ขนาด 160 ซม. - สีขาว/เทา

  Furinbox โต๊ะพับอเนกประสงค์ รุ่นไททัน ขนาด 160 ซม. - สีขาว/เทา

  1,390.-

  2,890.-

  - 51%

  Furinbox โต๊ะพับปรับความสูง รุ่นไททัน ขนาด 120 ซม. - สีขาว/เทา

  Furinbox โต๊ะพับปรับความสูง รุ่นไททัน ขนาด 120 ซม. - สีขาว/เทา

  1,090.-

  2,090.-

  - 47%

  Furinbox โต๊ะพับอเนกประสงค์ รุ่นเซมินาร์

  Furinbox โต๊ะพับอเนกประสงค์ รุ่นเซมินาร์

  1,190.-

  1,490.-

  - 20%

  Furinbox เก้าอี้พับ รุ่นแอ็บบ็อท

  Furinbox เก้าอี้พับ รุ่นแอ็บบ็อท

  599.-