FUR IN BOX

falsh deal
Furinbox ตู้เสื้อผ้า รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ดำ
FIB Deal 16-22 May 24

Furinbox ตู้เสื้อผ้า รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ดำ

3,890.-

6,990.-

- 44%

Furinbox ตู้เสื้อผ้า 3 บาน พร้อมกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว
FIB Deal 16-22 May 24

Furinbox ตู้เสื้อผ้า 3 บาน พร้อมกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว

4,290.-

6,990.-

- 38%

Furinbox ตู้เสื้อผ้า 2 บาน พร้อมกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 80 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว
FIB Deal 16-22 May 24

Furinbox ตู้เสื้อผ้า 2 บาน พร้อมกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 80 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว

3,590.-

5,990.-

- 40%

Furinbox ตู้เสื้อผ้า 2 บาน รุ่นแชมป์ ขนาด 80 ซม. - สีไลท์วู้ด
FIB Deal 16-22 May 24

Furinbox ตู้เสื้อผ้า 2 บาน รุ่นแชมป์ ขนาด 80 ซม. - สีไลท์วู้ด

2,890.-

4,990.-

- 42%

furinbox ตู้เสื้อผ้า 2 บาน พร้อมลิ้นชัก รุ่นทิวลิป
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ตู้เสื้อผ้า 2 บาน พร้อมลิ้นชัก รุ่นทิวลิป

2,690.-

4,990.-

- 46%

Furinbox ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่นแชมป์ - สีเทาเข้ม/เทา
FIB Deal 16-22 May 24

Furinbox ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่นแชมป์ - สีเทาเข้ม/เทา

9,990.-

17,900.-

- 44%

furinbox ตู้ข้างเตียง รุ่นแชมป์
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ตู้ข้างเตียง รุ่นแชมป์

เริ่มต้น

559.-

- 37%

furinbox ตู้ 4 ลิ้นชัก รุ่นเทียน่า
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ตู้ 4 ลิ้นชัก รุ่นเทียน่า

1,290.-

2,590.-

- 50%

furinbox ตู้ 2 ลิ้นชัก รุ่นเทียน่า
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ตู้ 2 ลิ้นชัก รุ่นเทียน่า

799.-

1,590.-

- 49%

Furinbox ตู้รองเท้า 2 บานเปิด รุ่นเทียน่า
FIB Deal 16-22 May 24

Furinbox ตู้รองเท้า 2 บานเปิด รุ่นเทียน่า

1,290.-

2,590.-

- 50%

furinbox ตู้ 4 ลิ้นชัก รุ่นเมอรินด้า - สีธรรมชาติ/เทาเข้ม
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ตู้ 4 ลิ้นชัก รุ่นเมอรินด้า - สีธรรมชาติ/เทาเข้ม

1,390.-

2,790.-

- 50%

furinbox ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นเมอรินด้า - สีธรรมชาติ/เทาเข้ม
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นเมอรินด้า - สีธรรมชาติ/เทาเข้ม

1,290.-

2,390.-

- 46%

furinbox ตู้ 2 ลิ้นชัก รุ่นเมอรินด้า - สีธรรมชาติ/เทาเข้ม
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ตู้ 2 ลิ้นชัก รุ่นเมอรินด้า - สีธรรมชาติ/เทาเข้ม

899.-

1,990.-

- 54%

furinbox ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค

1,290.-

2,590.-

- 50%

furinbox ตู้วางรองเท้าพร้อมลิ้นชัก รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ตู้วางรองเท้าพร้อมลิ้นชัก รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค

1,190.-

2,590.-

- 54%

furinbox ชั้นวางทีวี 2 ลิ้นชัก รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ชั้นวางทีวี 2 ลิ้นชัก รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค

1,790.-

3,590.-

- 50%

furinbox ตู้รองเท้า 2 ชั้น รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ตู้รองเท้า 2 ชั้น รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค

699.-

1,590.-

- 56%

furinbox ชั้นวางของอเนกประสงค์ รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ชั้นวางของอเนกประสงค์ รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค

990.-

1,990.-

- 50%

furinbox ชั้นวางของอเนกประสงค์ รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ชั้นวางของอเนกประสงค์ รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค

990.-

1,990.-

- 50%

Furinbox ตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด
FIB Deal 16-22 May 24

Furinbox ตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด

1,290.-

1,990.-

- 35%

SOLID ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก WT ขาว

SOLID ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก WT ขาว

3,990.-

6,990.-

- 42%

furinbox โต๊ะทำงานพร้อมชั้นวาง รุ่นมินิโอ
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox โต๊ะทำงานพร้อมชั้นวาง รุ่นมินิโอ

2,790.-

5,990.-

- 53%

furinbox โต๊ะทำงานเข้ามุม 3 ลิ้นชัก รุ่นมินิโอ
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox โต๊ะทำงานเข้ามุม 3 ลิ้นชัก รุ่นมินิโอ

3,790.-

7,990.-

- 52%

furinbox ตู้เหล็กบานเลื่อน รุ่นโซลิด ความสูง 90 ซม. - สีขาว

furinbox ตู้เหล็กบานเลื่อน รุ่นโซลิด ความสูง 90 ซม. - สีขาว

2,990.-

4,590.-

- 34%

Furinbox โต๊ะกลางไม้ รุ่นแชมป์ ขนาด 60 ซม. - สีไลท์ วู้ด
FIB Deal 16-22 May 24

Furinbox โต๊ะกลางไม้ รุ่นแชมป์ ขนาด 60 ซม. - สีไลท์ วู้ด

399.-

690.-

- 42%

furinbox ชุดโต๊ะอาหาร รุ่นวอลิค
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ชุดโต๊ะอาหาร รุ่นวอลิค

2,390.-

4,990.-

- 52%

furinbox ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง รุ่นฟิน - สีไม้น้ำตาลกลาง
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง รุ่นฟิน - สีไม้น้ำตาลกลาง

4,890.-

10,900.-

- 55%

furinbox โต๊ะทานอาหาร รุ่นเวสต์ลีย์
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox โต๊ะทานอาหาร รุ่นเวสต์ลีย์

1,890.-

3,990.-

- 52%

furinbox เก้าอี้ทานอาหารพลาสติก รุ่นทอส

furinbox เก้าอี้ทานอาหารพลาสติก รุ่นทอส

399.-

furinbox เก้าอี้ทานอาหารพลาสติก รุ่นเทสซี่

furinbox เก้าอี้ทานอาหารพลาสติก รุ่นเทสซี่

399.-

Furinbox โซฟาผ้าปรับนอน 3 ที่นั่ง รุ่นคาร์ลอส
FIB Deal 16-22 May 24

Furinbox โซฟาผ้าปรับนอน 3 ที่นั่ง รุ่นคาร์ลอส

2,990.-

5,990.-

- 50%

furinbox โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นราฟฟี่
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นราฟฟี่

5,990.-

13,900.-

- 56%

furinbox โซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นราฟฟี่
FIB Deal 16-22 May 24

furinbox โซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นราฟฟี่

4,990.-

9,990.-

- 50%

Furinbox ห้องนอน รุ่นแชมป์ ขนาด 3.5 ฟุต (เตียง, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน, โต๊ะทำงาน) - สีไลท์ วู้ด/ขาว
FIB Deal 16-22 May 24

Furinbox ห้องนอน รุ่นแชมป์ ขนาด 3.5 ฟุต (เตียง, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน, โต๊ะทำงาน) - สีไลท์ วู้ด/ขาว

6,790.-

11,900.-

- 42%

Furinbox ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ ขนาด 6 ฟุต (เตียง, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน, โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล) - สีไลท์ วู้ด/ขาว
FIB Deal 16-22 May 24

Furinbox ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ ขนาด 6 ฟุต (เตียง, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน, โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล) - สีไลท์ วู้ด/ขาว

7,990.-

13,900.-

- 42%