Indexlivingmall logo
 • สมัครสมาชิก
 • โซฟา

  เรียงตาม:

  สินค้า: โซฟา

  ซื้อโซฟาเบด 2 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นวินซ์ หรือโต๊ะกลาง รุ่นออลเทอเนท

  ซื้อโซฟาเบด 2 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นวินซ์ หรือโต๊ะกลาง รุ่นออลเทอเนท

  18,990.-

  26,980.-

  - 29%

  ซื้อโซฟาเบด 3 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นวินซ์ หรือโต๊ะกลาง รุ่นออลเทอเนท

  ซื้อโซฟาเบด 3 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นวินซ์ หรือโต๊ะกลาง รุ่นออลเทอเนท

  21,990.-

  29,980.-

  - 26%

  ซื้อโซฟาปรับนอน L-shape รุ่นโดมินิค แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโมนาโค หรือโต๊ะกลาง รุ่นลีฟ แอนด์ ไดน์

  ซื้อโซฟาปรับนอน L-shape รุ่นโดมินิค แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโมนาโค หรือโต๊ะกลาง รุ่นลีฟ แอนด์ ไดน์

  28,990.-

  37,980.-

  - 23%

  ซื้อโซฟาเบดหนังแท้ผิวสัมผัส L-shape รุ่นโดมินิค แถมฟรี! ตู้วางทีวี รุ่นนอร์ หรือตู้ไซด์บอร์ด รุ่นอิลลูชั่น พลัส

  ซื้อโซฟาเบดหนังแท้ผิวสัมผัส L-shape รุ่นโดมินิค แถมฟรี! ตู้วางทีวี รุ่นนอร์ หรือตู้ไซด์บอร์ด รุ่นอิลลูชั่น พลัส

  62,900.-

  84,800.-

  - 25%

  ซื้อโซฟาเบดหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค พร้อมตู้ไซด์บอร์ด รุ่นบลัง หรือรุ่นเฮซ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาเบดหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค พร้อมตู้ไซด์บอร์ด รุ่นบลัง หรือรุ่นเฮซ ราคาพิเศษ!

  49,900.-

  61,800.-

  - 19%

  ซื้อโซฟาเบดหนังแท้ผิวสัมผัส 2 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค พร้อมตู้ไซด์บอร์ด รุ่นบลัง หรือรุ่นเฮซ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาเบดหนังแท้ผิวสัมผัส 2 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค พร้อมตู้ไซด์บอร์ด รุ่นบลัง หรือรุ่นเฮซ ราคาพิเศษ!

  36,900.-

  48,800.-

  - 24%

  ซื้อโซฟาปรับนอน รุ่นเวนดี้ แถมฟรี! โต๊ะข้าง รุ่นเฮก้า หรือรุ่นสกาเกน

  ซื้อโซฟาปรับนอน รุ่นเวนดี้ แถมฟรี! โต๊ะข้าง รุ่นเฮก้า หรือรุ่นสกาเกน

  8,990.-

  10,980.-

  - 18%

  ซื้อโซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า เข้ามุม รุ่นอะลิสเตอร์ แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบลัง

  ซื้อโซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า เข้ามุม รุ่นอะลิสเตอร์ แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบลัง

  49,900.-

  66,800.-

  - 25%

  ซื้อโซฟาผ้าปรับนอน 3 ที่นั่ง รุ่นการ์วาส พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นแอสเซน ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาผ้าปรับนอน 3 ที่นั่ง รุ่นการ์วาส พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นแอสเซน ราคาพิเศษ!

  7,990.-

  14,880.-

  - 46%

  ซื้อโซฟาพีวีซีปรับระดับ เข้ามุม รุ่นเจริโก้ พร้อมตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบราซิล ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาพีวีซีปรับระดับ เข้ามุม รุ่นเจริโก้ พร้อมตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบราซิล ราคาพิเศษ!

  35,990.-

  49,890.-

  - 27%

  ซื้อโซฟาเบดผ้า L-shape รุ่นโดมิโน พร้อมตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบลัง ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาเบดผ้า L-shape รุ่นโดมิโน พร้อมตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบลัง ราคาพิเศษ!

  35,990.-

  49,890.-

  - 27%

  ซื้อโซฟาผ้าเข้ามุมปรับระดับไฟฟ้า รุ่นมอร์แกน่า แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบลัง

  ซื้อโซฟาผ้าเข้ามุมปรับระดับไฟฟ้า รุ่นมอร์แกน่า แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบลัง

  69,900.-

  86,800.-

  - 19%

  ซื้อโซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่นเบนท์ลีย์ แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบลัง

  ซื้อโซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่นเบนท์ลีย์ แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบลัง

  42,990.-

  59,800.-

  - 28%

  ซื้อโซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นเบนท์ลีย์ แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบลัง

  ซื้อโซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นเบนท์ลีย์ แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบลัง

  49,900.-

  66,800.-

  - 25%

  ซื้อโซฟาผ้า L-shape รุ่นโดโรธี พร้อมตู้วางทีวี รุ่นก๊าร์ท หรือโต๊ะกลาง รุ่นทรานฟอร์ม ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาผ้า L-shape รุ่นโดโรธี พร้อมตู้วางทีวี รุ่นก๊าร์ท หรือโต๊ะกลาง รุ่นทรานฟอร์ม ราคาพิเศษ!

  15,990.-

  18,980.-

  - 15%

  ซื้อโซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นวิเวียน แถมฟรี! โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นวิเวียน

  ซื้อโซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นวิเวียน แถมฟรี! โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นวิเวียน

  12,990.-

  22,980.-

  - 43%

  ซื้อโซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นวิเวียน แถมฟรี! โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นวิเวียน

  ซื้อโซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นวิเวียน แถมฟรี! โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นวิเวียน

  14,990.-

  24,980.-

  - 39%

  ซื้อโซฟาหนัง PVC-Bicast 2 ที่นั่ง รุ่นกรุ๊ฟ แถมฟรี! โซฟาหนัง PVC-Bicast 1 ที่นั่ง รุ่นกรุ๊ฟ

  ซื้อโซฟาหนัง PVC-Bicast 2 ที่นั่ง รุ่นกรุ๊ฟ แถมฟรี! โซฟาหนัง PVC-Bicast 1 ที่นั่ง รุ่นกรุ๊ฟ

  16,990.-

  26,980.-

  - 37%

  ซื้อโซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นเมอร์โต้ แถมฟรี! โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นเมอร์โต้

  ซื้อโซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นเมอร์โต้ แถมฟรี! โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นเมอร์โต้

  56,900.-

  88,800.-

  - 35%

  ซื้อโซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นโจฮานเนส แถมฟรี! โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นโจฮานเนส

  ซื้อโซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นโจฮานเนส แถมฟรี! โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นโจฮานเนส

  25,900.-

  37,800.-

  - 31%

  ซื้อโซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นโมน่าร์ พร้อมโซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นโมน่าร์ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นโมน่าร์ พร้อมโซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นโมน่าร์ ราคาพิเศษ!

  9,990.-

  15,980.-

  - 37%

  ซื้อโซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นโมน่าร์ แถมฟรี! โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นโมน่าร์

  ซื้อโซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นโมน่าร์ แถมฟรี! โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นโมน่าร์

  10,990.-

  17,980.-

  - 38%

  ซื้อโซฟา PVC 2 ที่นั่ง รุ่นแมกซ์ แถมฟรี! โซฟา PVC 1 ที่นั่ง รุ่นแมกซ์

  ซื้อโซฟา PVC 2 ที่นั่ง รุ่นแมกซ์ แถมฟรี! โซฟา PVC 1 ที่นั่ง รุ่นแมกซ์

  6,990.-

  10,980.-

  - 36%

  ซื้อโซฟา PVC 3 ที่นั่ง รุ่นแมกซ์ พร้อมโซฟา PVC 1 ที่นั่ง รุ่นแมกซ์ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟา PVC 3 ที่นั่ง รุ่นแมกซ์ พร้อมโซฟา PVC 1 ที่นั่ง รุ่นแมกซ์ ราคาพิเศษ!

  7,990.-

  10,980.-

  - 27%

  ซื้อเก้าอี้ 2 ที่นั่ง B รุ่นทาคายามะ พร้อมอาร์มแชร์ B รุ่นทาคายามะ ราคาพิเศษ!

  ซื้อเก้าอี้ 2 ที่นั่ง B รุ่นทาคายามะ พร้อมอาร์มแชร์ B รุ่นทาคายามะ ราคาพิเศษ!

  9,990.-

  11,980.-

  - 16%

  ซื้อโซฟาหนังสังเคราะห์ 3 ที่นั่ง รุ่นบ็อบบี้ พร้อมโซฟาหนังสังเคราะห์ 1 ที่นั่ง รุ่นบ็อบบี้ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาหนังสังเคราะห์ 3 ที่นั่ง รุ่นบ็อบบี้ พร้อมโซฟาหนังสังเคราะห์ 1 ที่นั่ง รุ่นบ็อบบี้ ราคาพิเศษ!

  12,990.-

  21,980.-

  - 40%

  ซื้อเก้าอี้ 2 ที่นั่ง A รุ่นทาคายามะ พร้อมอาร์มแชร์ A รุ่นทาคายามะ ราคาพิเศษ!

  ซื้อเก้าอี้ 2 ที่นั่ง A รุ่นทาคายามะ พร้อมอาร์มแชร์ A รุ่นทาคายามะ ราคาพิเศษ!

  12,990.-

  14,980.-

  - 13%

  ซื้อโซฟา PVC ปรับระดับ 2 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน พร้อมโซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟา PVC ปรับระดับ 2 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน พร้อมโซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน ราคาพิเศษ!

  14,990.-

  23,980.-

  - 37%

  ซื้อโซฟา PVC ปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน พร้อมโซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟา PVC ปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน พร้อมโซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน ราคาพิเศษ!

  16,990.-

  26,980.-

  - 37%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่ พร้อมโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่ พร้อมโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่ ราคาพิเศษ!

  46,900.-

  67,800.-

  - 30%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 2 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่ พร้อมโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 2 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่ พร้อมโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่ ราคาพิเศษ!

  39,900.-

  57,800.-

  - 30%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นคลาสสิเค่อ พร้อมโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นคลาสสิเค่อ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นคลาสสิเค่อ พร้อมโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นคลาสสิเค่อ ราคาพิเศษ!

  48,900.-

  61,800.-

  - 20%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นโมเร็ตโต้ พร้อมโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นโมเร็ตโต้ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นโมเร็ตโต้ พร้อมโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นโมเร็ตโต้ ราคาพิเศษ!

  34,900.-

  46,800.-

  - 25%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นมาร์ซิโอ พร้อมโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นมาร์ซิโอ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นมาร์ซิโอ พร้อมโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นมาร์ซิโอ ราคาพิเศษ!

  34,900.-

  51,800.-

  - 32%

  ซื้อโซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่นโมเมนโต้ พร้อมโซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นโมเมนโต้ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่นโมเมนโต้ พร้อมโซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นโมเมนโต้ ราคาพิเศษ!

  48,900.-

  73,800.-

  - 33%