Valentine Surprise | Indexlivingmall

Valentine Surprise

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด LOVE5 และ LOVE10

  1. - ลูกค้าต้องซื้อสินค้า ครบ 4,000 บาทขึ้นไป จึงจะสามารถใช้รหัสส่วนลด “LOVE5” เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 5% สูงสุด 500 บาทได้
  2. - ลูกค้าต้องซื้อสินค้า ครบ 8,000 บาทขึ้นไป จึงจะสามารถใช้รหัสส่วนลด “LOVE10” เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 10% สูงสุด 1,000 บาทได้
  3. - รหัสส่วนลดที่กล่าวข้างต้นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง www.indexlivingmall.com เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้ที่ Index Living Mall ทุกสาขา และ ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งได้
  4. - รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถ ใช้ได้กับสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า
  5. - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. - รหัสส่วนลดใช้ได้ระหว่างวันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น