ตู้ ตู้เก็บของ

เรียงตาม:

สินค้า: ตู้เก็บของ

ตู้สูง 4 หน้าบาน รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 80 เซนติเมตร - สีคอร์นวอลโอ๊ค

ตู้สูง 4 หน้าบาน รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 80 เซนติเมตร - สีคอร์นวอลโอ๊ค

8,990.-

ตู้เตี้ยบานคู่ รุ่นเททริส ขนาด 80 เซนติเมตร - สีเอสเพรสโซ่

ตู้เตี้ยบานคู่ รุ่นเททริส ขนาด 80 เซนติเมตร - สีเอสเพรสโซ่

4,490.-

ตู้เตี้ยบานคู่ รุ่นสไตล์โล่ ขนาด 80 เซนติเมตร - สีขาว/หินทราย

ตู้เตี้ยบานคู่ รุ่นสไตล์โล่ ขนาด 80 เซนติเมตร - สีขาว/หินทราย

4,790.-

ตู้สูง 2 หน้าบาน รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 80 เซนติเมตร - สีคอร์นวอลโอ๊ค

ตู้สูง 2 หน้าบาน รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 80 เซนติเมตร - สีคอร์นวอลโอ๊ค

6,990.-

ตู้เตี้ยบานเดี่ยว รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 40 เซนติเมตร - สีคอร์นวอลโอ๊ค

ตู้เตี้ยบานเดี่ยว รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 40 เซนติเมตร - สีคอร์นวอลโอ๊ค

3,390.-

ตู้สูง 1 หน้าบาน รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 40 เซนติเมตร - สีคอร์นวอลโอ๊ค

ตู้สูง 1 หน้าบาน รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 40 เซนติเมตร - สีคอร์นวอลโอ๊ค

4,990.-

ตู้สูง 2 หน้าบาน PVC รุ่นเททริส ขนาด 80 ซม. - สีเอสเพรสโซ่

ตู้สูง 2 หน้าบาน PVC รุ่นเททริส ขนาด 80 ซม. - สีเอสเพรสโซ่

5,990.-

ตู้สูง 2 หน้าบาน รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 40 เซนติเมตร - สีคอร์นวอลโอ๊ค

ตู้สูง 2 หน้าบาน รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 40 เซนติเมตร - สีคอร์นวอลโอ๊ค

5,990.-

ตู้เตี้ยบานคู่ รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 80 เซนติเมตร - สีคอร์นวอลโอ๊ค

ตู้เตี้ยบานคู่ รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 80 เซนติเมตร - สีคอร์นวอลโอ๊ค

4,990.-

ตู้สูง 4 หน้าบาน รุ่นสไตล์โล่ ขนาด 80 เซนติเมตร - สีขาว/หินทราย

ตู้สูง 4 หน้าบาน รุ่นสไตล์โล่ ขนาด 80 เซนติเมตร - สีขาว/หินทราย

8,690.-

ตู้สูง 2 หน้าบาน รุ่นสไตล์โล่ ขนาด 80 เซนติเมตร - สีขาว/หินทราย

ตู้สูง 2 หน้าบาน รุ่นสไตล์โล่ ขนาด 80 เซนติเมตร - สีขาว/หินทราย

6,490.-

ชั้นตู้เตี้ย รุ่นเอ็กซ์ตรีม ลีฟวิ่ง ขนาด 40 ซม. - สีขาว

ชั้นตู้เตี้ย รุ่นเอ็กซ์ตรีม ลีฟวิ่ง ขนาด 40 ซม. - สีขาว

1,990.-

ชั้นตู้เตี้ย รุ่นเอ็กซ์ตรีม ลีฟวิ่ง ขนาด 80 ซม. - สีขาว

ชั้นตู้เตี้ย รุ่นเอ็กซ์ตรีม ลีฟวิ่ง ขนาด 80 ซม. - สีขาว

2,850.-

ชั้นตู้สูง รุ่นเอ็กซ์ตรีม ลีฟวิ่ง ขนาด 20 ซม. - สีขาว

ชั้นตู้สูง รุ่นเอ็กซ์ตรีม ลีฟวิ่ง ขนาด 20 ซม. - สีขาว

2,290.-

ชั้นตู้สูง รุ่นเอ็กซ์ตรีม ลีฟวิ่ง ขนาด 80 ซม. - สีขาว

ชั้นตู้สูง รุ่นเอ็กซ์ตรีม ลีฟวิ่ง ขนาด 80 ซม. - สีขาว

4,390.-

ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นโนเบิล ขนาด 200 x 40 x 80 ซม. - สีแบล็ค วอลนัท

ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นโนเบิล ขนาด 200 x 40 x 80 ซม. - สีแบล็ค วอลนัท

18,900.-

ตู้ทรงเตี้ย 3 ลิ้นชัก รุ่นเวลดอน - สีขาว

ตู้ทรงเตี้ย 3 ลิ้นชัก รุ่นเวลดอน - สีขาว

2,390.-

3,990.-

- 40%

ตู้โชว์กระจก รุ่นกลอรี่ ขนาด 60 ซม.

ตู้โชว์กระจก รุ่นกลอรี่ ขนาด 60 ซม.

4,190.-

5,990.-

- 30%

ตู้โชว์กระจก รุ่นกราเทีย ขนาด 52 ซม. - สีดำ

ตู้โชว์กระจก รุ่นกราเทีย ขนาด 52 ซม. - สีดำ

5,990.-

10,990.-

- 45%

ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นมอลลี่

ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นมอลลี่

3,290.-

4,990.-

- 34%

ตู้วางทีวี รุ่นออกาโน่

ตู้วางทีวี รุ่นออกาโน่

2,990.-

4,590.-

- 34%

ตู้วางรองเท้า รุ่นเพซโซ่ ขนาด 60 ซม.

ตู้วางรองเท้า รุ่นเพซโซ่ ขนาด 60 ซม.

2,290.-

4,590.-

- 50%

ตู้เตี้ย 3 ลิ้นชัก รุ่นแม็กซ์

ตู้เตี้ย 3 ลิ้นชัก รุ่นแม็กซ์

1,990.-

2,990.-

- 33%

ตู้เตี้ย 4 ลิ้นชัก รุ่นแม็กซ์

ตู้เตี้ย 4 ลิ้นชัก รุ่นแม็กซ์

2,790.-

4,990.-

- 44%

ตู้เตี้ย 5 ลิ้นชัก รุ่นแม็กซ์

ตู้เตี้ย 5 ลิ้นชัก รุ่นแม็กซ์

เริ่มต้น

3,290.-

- 34%

ตู้เตี้ย 4 ลิ้นชัก รุ่นมอลลี่

ตู้เตี้ย 4 ลิ้นชัก รุ่นมอลลี่

4,290.-

5,990.-

- 28%

ตู้วางทีวี รุ่นมัช

ตู้วางทีวี รุ่นมัช

เริ่มต้น

2,290.-

- 30%

ตู้วางทีวี รุ่นสเปนเซอร์

ตู้วางทีวี รุ่นสเปนเซอร์

เริ่มต้น

2,990.-

- 9%

ตู้โชว์กระจก รุ่นกลอรี่ ขนาด 42.5 ซม.

ตู้โชว์กระจก รุ่นกลอรี่ ขนาด 42.5 ซม.

2,590.-

4,590.-

- 43%

ตู้ทรงสูง รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 80 เซนติเมตร - สีแอนทราไซต์

ตู้ทรงสูง รุ่นแอ็คทิว่า ขนาด 80 เซนติเมตร - สีแอนทราไซต์

3,990.-

5,190.-

- 23%

ตู้เตี้ยบานสไลด์ รุ่นเททริส ขนาด 160 ซม. - สีเอสเพรสโซ่

ตู้เตี้ยบานสไลด์ รุ่นเททริส ขนาด 160 ซม. - สีเอสเพรสโซ่

8,390.-

ตู้สูง รุ่นเททริส ขนาด 80 ซม. - สีเอสเพรสโซ่

ตู้สูง รุ่นเททริส ขนาด 80 ซม. - สีเอสเพรสโซ่

4,790.-

ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นอิลลูชั่น ขนาด 150 ซม. - สีหินทราย

ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นอิลลูชั่น ขนาด 150 ซม. - สีหินทราย

19,900.-

ตู้สูง 2 บาน รุ่นเวคตร้า ขนาด 80 ซม. - สีขาว/เมเปิ้ล

ตู้สูง 2 บาน รุ่นเวคตร้า ขนาด 80 ซม. - สีขาว/เมเปิ้ล

6,190.-

ชั้นแขวนผนัง รุ่นเออร์บาโน่ ขนาด 30 ซม. - สีเอมสตี้ค โอ๊ค

ชั้นแขวนผนัง รุ่นเออร์บาโน่ ขนาด 30 ซม. - สีเอมสตี้ค โอ๊ค

2,890.-

เว็บไซต์ Index Living Mall ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดี การคลิกปุ่มยอมรับ หรือ ใช้งานเว็บไซต์ของเราถือเป็นการยอมรับ นโยบายการใช้งานคุกกี้
ยินยอม