placeholder Indexlivingmall logo
Indexlivingmall logo
  Store View

   Marble furinture

   เตียงนอน รุ่นคาลาคัตต้า

   เตียงนอน รุ่นคาลาคัตต้า

   เริ่มต้น

   16,900.-

   - 15%

   ตู้เสื้อผ้า 2 บานลายหินอ่อน + LED รุ่นอิตัล-สมาร์ท - สีหินอ่อน

   ตู้เสื้อผ้า 2 บานลายหินอ่อน + LED รุ่นอิตัล-สมาร์ท - สีหินอ่อน

   24,180.-

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นลักซ์ลิฟวิ่ง ขนาด 2.4 เมตร - สีหินอ่อน/เทาเข้ม

   ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รุ่นลักซ์ลิฟวิ่ง ขนาด 2.4 เมตร - สีหินอ่อน/เทาเข้ม

   23,990.-

   32,900.-

   - 27%

   โต๊ะแป้งแบบยืน รุ่นมาร์คิน่า ขนาด 80 ซม. - สีดำ/ลายหินอ่อน

   โต๊ะแป้งแบบยืน รุ่นมาร์คิน่า ขนาด 80 ซม. - สีดำ/ลายหินอ่อน

   10,115.-

   11,900.-

   - 15%

   ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นมาร์คิน่า ขนาด 150 ซม. - สีดำ/หินอ่อน

   ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นมาร์คิน่า ขนาด 150 ซม. - สีดำ/หินอ่อน

   16,900.-

   17,900.-

   - 5%

   โต๊ะข้างท็อปหินอ่อน รุ่นมอนโด้ ขนาด 45 ซม.

   โต๊ะข้างท็อปหินอ่อน รุ่นมอนโด้ ขนาด 45 ซม.

   9,900.-

   โต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นฟาโมโซ่ ขนาด 90 ซม.

   โต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นฟาโมโซ่ ขนาด 90 ซม.

   28,900.-

   โต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นมอนโด้ ขนาด 100 ซม.

   โต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นมอนโด้ ขนาด 100 ซม.

   13,990.-

   22,900.-

   - 38%

   ตู้ข้างเตียง รุ่นเพรส ขนาด 40 ซม. - สีดำ/หินอ่อน

   ตู้ข้างเตียง รุ่นเพรส ขนาด 40 ซม. - สีดำ/หินอ่อน

   6,900.-

   โต๊ะทำงานท็อปหิน รุ่นโพนิทิส ขนาด 150 ซม. - สีทีค

   โต๊ะทำงานท็อปหิน รุ่นโพนิทิส ขนาด 150 ซม. - สีทีค

   23,120.-

   28,900.-

   - 20%

   โต๊ะทำงานหินอ่อน รุ่นเปอเซโอ้ ขนาด 150 ซม. - สีดำ/วอลนัท

   โต๊ะทำงานหินอ่อน รุ่นเปอเซโอ้ ขนาด 150 ซม. - สีดำ/วอลนัท

   13,900.-

   ตู้วางทีวี รุ่นมาร์คิน่า ขนาด 180 ซม. - สีดำ

   ตู้วางทีวี รุ่นมาร์คิน่า ขนาด 180 ซม. - สีดำ

   12,900.-

   13,900.-

   - 7%

   โต๊ะกลางท็อปหินอ่อน รุ่นมอร์โกน่า ขนาด 84 ซม. - สีขาว/ไม้ธรรมชาติ

   โต๊ะกลางท็อปหินอ่อน รุ่นมอร์โกน่า ขนาด 84 ซม. - สีขาว/ไม้ธรรมชาติ

   18,900.-

   19,900.-

   - 5%

   โต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นซาสซารี ขนาด 130 ซม.

   โต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นซาสซารี ขนาด 130 ซม.

   20,900.-

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นเปอเซโอ้ ขนาด 120 ซม.

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นเปอเซโอ้ ขนาด 120 ซม.

   12,990.-

   18,900.-

   - 31%

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นเปอเซโอ้ ขนาด 80 ซม.

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นเปอเซโอ้ ขนาด 80 ซม.

   9,990.-

   14,900.-

   - 32%

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นเปอเซโอ้ ขนาด 150 ซม.

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นเปอเซโอ้ ขนาด 150 ซม.

   15,990.-

   21,900.-

   - 26%

   โต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นอัลลาโน่ ขนาด 130 ซม. - สีเทาอ่อน

   โต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นอัลลาโน่ ขนาด 130 ซม. - สีเทาอ่อน

   13,990.-

   22,900.-

   - 38%

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นแอเรสโซ่ ขนาด 200 ซม. - สีดำ

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นแอเรสโซ่ ขนาด 200 ซม. - สีดำ

   44,900.-

   49,900.-

   - 10%

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นมาซซินี ขนาด 200 ซม.

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นมาซซินี ขนาด 200 ซม.

   34,900.-

   49,900.-

   - 30%

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นอัลลาโน่ ขนาด 160 ซม.

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นอัลลาโน่ ขนาด 160 ซม.

   27,900.-

   37,900.-

   - 26%

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นซีเกรโต้

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นซีเกรโต้

   29,900.-

   57,900.-

   - 48%

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นเบลเยี่ยม

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นเบลเยี่ยม

   34,900.-

   45,900.-

   - 23%

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นโซเรลร่า ขนาด 240 ซม.

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นโซเรลร่า ขนาด 240 ซม.

   49,900.-

   79,900.-

   - 37%

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นเกเบรียล ขนาด 200 ซม. - สีครีม

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นเกเบรียล ขนาด 200 ซม. - สีครีม

   29,900.-

   42,900.-

   - 30%

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นมิสโซนิ ขนาด 200 ซม. - สีดำ

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นมิสโซนิ ขนาด 200 ซม. - สีดำ

   36,900.-

   47,900.-

   - 22%

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นลาโมด้า ขนาด 160 ซม. - สีขาว/ดำ

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นลาโมด้า ขนาด 160 ซม. - สีขาว/ดำ

   22,900.-

   35,900.-

   - 36%

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นออริสทาโน ขนาด 160 ซม. - สีขาว

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นออริสทาโน ขนาด 160 ซม. - สีขาว

   43,900.-

   54,900.-

   - 20%

   โต๊ะข้าง รุ่นคาลาคัตต้า ขนาด 40 ซม. - สีขาว/ลายหินอ่อน

   โต๊ะข้าง รุ่นคาลาคัตต้า ขนาด 40 ซม. - สีขาว/ลายหินอ่อน

   9,900.-

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นเฮนนิ่ง ขนาด 180 ซม. - สีครีม/วอลนัท

   โต๊ะอาหารหินอ่อน รุ่นเฮนนิ่ง ขนาด 180 ซม. - สีครีม/วอลนัท

   29,900.-

   45,900.-

   - 34%

   ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 3.0 LUX10 - ลายหินอ่อนสีขาว / กระจกใสชาทอง

   ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 3.0 LUX10 - ลายหินอ่อนสีขาว / กระจกใสชาทอง

   91,920.-

   114,900.-

   - 20%

   ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 3.0 LUX17 - ลายหินอ่อนสีขาว/กระจกเงา

   ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 3.0 LUX17 - ลายหินอ่อนสีขาว/กระจกเงา

   111,900.-

   ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 2.5 LUX05 - ลายหินอ่อนสีขาว

   ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 2.5 LUX05 - ลายหินอ่อนสีขาว

   70,320.-

   87,900.-

   - 20%

   ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 2.0 LUX11 - ลายหินอ่อนสีขาว

   ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 2.0 LUX11 - ลายหินอ่อนสีขาว

   44,720.-

   55,900.-

   - 20%

   ตู้วางทีวี รุ่นคาลาคัตต้า ขนาด 150 ซม. - สีขาว

   ตู้วางทีวี รุ่นคาลาคัตต้า ขนาด 150 ซม. - สีขาว

   17,900.-

   เว็บไซต์ Index Living Mall ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดี การคลิกปุ่มยอมรับ หรือ ใช้งานเว็บไซต์ของเราถือเป็นการยอมรับ นโยบายการใช้งานคุกกี้
   ยินยอม